Loomad ja luule

Helen Muru maa­li­de näi­tus. Ta on lõpe­ta­nud Tar­tu Kuns­ti­koo­li disai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on olnud mit­mes Tal­lin­na galeriis.

(ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)