Eesti film 100

Sel­lel aas­tal tähis­tab Ees­ti Film oma 100 juu­be­lit. Väi­ke väl­ja­pa­nek tun­tu­ma­test fil­mi­näit­le­ja­test ja kil­de legen­daar­se­test ees­ti filmidest.

(ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 04.06.–06.07.2012)