Hea lapse lood

Raa­ma­tu­näi­tus: kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähis­tab täp­selt jaa­ni­päe­va eel 22. juu­nil oma 65. juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud pal­ju raa­ma­tu­id las­te­le. Suu­rem osa tema loo­min­gust on luu­le­tu­sed, neid on ta kir­ju­ta­nud suur­te­le ja väik­se­ma­te­le. Kõik lood ja luu­le­tu­sed on kir­ju­ta­tud häs­ti liht­salt ja ker­ges­ti meeldejäävalt

(ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 11.06.–06.07.2012)