Lau­päe­val, 8. juu­nil 2013 ava­me raa­ma­tu­ko­gu uksed kell 9.00 – oota­me kõi­ki suu­re­le vana­raa­ma­tu laa­da­le, kuhu pane­me väl­ja kõik need vanemad ja uuemad raa­ma­tud, mis meil on üle jää­nud, et siis kogu­tud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Vali­kus on ilu­kir­jan­dust, luu­le­raa­ma­tu­id, teat­me­kir­jan­dust (aian­­dus-mesi­n­­dus, koka­raa­ma­tud jm) ning hul­ga­li­selt las­te­raa­ma­tu­id. Või­ma­lus on osta ka vene- ja […]