24. august 2013 on olu­li­ne kuu­päev kõi­gi And­roid nuti­te­le­fo­ni  kasu­ta­ja­te jaoks.  Võib-olla mit­te kõi­gi­le, aga kind­las­ti nei­le, kes on ka raa­ma­tu­ko­gu kasu­ta­jad, luge­jad.  Nimelt on 24. ala­tes või­ma­lik Goog­le Play poest alla laa­di­da „äpp“ nime­ga m‑RIKS. Win­dows Phone’i kasu­ta­ja­te­le on ana­loog­ne raken­dus val­mis juba 2011. aas­ta lõpust.