8. juu­list 4. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Karu­kä­pa­täis õnne Mare Hun­di­le”. Kunst­nik Mare Hunt tähis­tab 2. augus­til 55. sün­ni­päe­va. Ta on lõpe­ta­nud Kuns­ti­ins­tituu­di graa­fi­ka eri­ala illust­raa­to­ri­na. Tema joo­nis­ta­tud raa­ma­tu­pilti­delt võib lei­da ka päris mit­meid karusid. Need raa­ma­tud otsi­si­me­gi näi­tu­se­le väl­ja. Mare Hunt on tei­nud meie raa­ma­tu­ko­gu­le eks­liib­ri­se. Sel­le pealt või­me samu­ti lei­da arm­sa män­gu­ka­ru, kes […]