14. oktoob­ril külas Jäne­da koo­li 2. ja 4. klass. Rää­gi­me oma kodu­ko­ha ja pere koh­ta väge­vaid päri­mus­lu­gusid, män­gi­me vanu män­ge, mõis­ta­ta­me ja pane­me kok­ku vana­sõ­na­doo­mi­no. 22. oktoob­ril külas Jäne­da las­te­aialap­sed. Loe­me ette vanu ja uuemaid lugusid ja män­gi­me män­ge. 29. oktoob­ril Kra­tid ja raa­ma­tu­koid. Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus Jäne­da koo­li 3. klas­si­ga. Rää­gi­me luge­mise täht­susest. Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta puhul seome […]