Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novemb­ri­ni. Mui­nas­ju­tu­toas saab novemb­ri­kuus kaeda Karls­so­ni katu­se­kamb­ris­se. Seal on kõi­gest üks tuba, kuid sel­les toas on väga pal­ju huvi­ta­vaid asju. Mida täp­selt, teab Väi­ke­vend, sest vahel lubab maa­il­ma parim Karls­son Väi­ke­ven­nal koris­ta­da maa­il­ma pari­mat tuba. Kui igav hak­kab, võib len­na­ta Väi­ke­ven­na juur­de, seal tem­bu­ta­da või näi­teks Majasok­ku tirriteerida.