20. maist 30. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “2014. aas­ta lind, loom ja puu”. Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du — jää­lin­du, sel­le aas­ta loo­ma — hül­jest ja sel­le aas­ta puud (neid on lau­sa kaks) — paaks­puud ning türn­puud. Samu­ti raa­ma­tu­id ja lin­ke, kust võib nen­de koh­ta veel roh­kem infot leida.

11.–28.03.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Met­sas käi­sid — hun­ti nägid?. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek 2013. aas­ta loo­mast — hun­dist. Kui­das meie esi­va­nemad hun­ti suh­tusid ning kui­das täna­päe­val hunt meie ellu puu­tub. Lisaks hun­di­jut­te ja luuletusi.