2014. aasta lind, loom ja puu

Jäälind konnakullest söömas20. maist 30. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “2014. aas­ta lind, loom ja puu”.

Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du — jää­lin­du, sel­le aas­ta loo­ma — hül­jest ja sel­le aas­ta puud (neid on lau­sa kaks) — paaks­puud ning türn­puud. Samu­ti raa­ma­tu­id ja lin­ke, kust võib nen­de koh­ta veel roh­kem infot leida.