Väl­ja­pa­nek Lee­lo Tung­la loo­min­gust. Lee­lo Tun­gal on kir­ju­ta­nud nii täis­kas­va­nu­te­le kui las­te­le. Tema loo­ming on liht­ne, mah­la­kas, õpet­lik ja kõi­gi­le aru­saa­dav. Tema aabit­sa­lu­gu­de jär­gi on küm­ned tuhan­ded ees­ti lap­sed luge­mise sel­geks saa­nud. Pal­ju õnne sün­ni­päe­vaks, ees­ti rah­va kir­ja­nik Lee­lo Tun­gal! (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.06.–22.07.2012)

Suve­kuu­del (juuni, juu­li, august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik lau­päe­vi­ti tagas­ta­da inte­r­­ne­­ti- ja info­punk­ti (Koo­li 6, kõr­val­tiib) 10–15. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 4.–31. juu­li­ni. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu on lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 10–18). Sak­si raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 2.–19. juulini.