Mare lehmakari

Näitus "Mare lehmakari". Pildil mõned mänguasjad (lehmad).

8. maist 7. juu­ni­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mare leh­ma­ka­ri”.

Tapa val­las on üks vah­va ees­ti kee­le õpe­ta­ja Mare. Kui ta para­jas­ti las­te­le väge­vaid kir­ja­kee­le tar­ku­si ei õpe­ta, siis on ta hoo­pis tra­gi loo­ma­pi­da­ja. Nimelt on tal kodus üle 400 leh­ma. Lüps­mist nad õnneks ei vaja, aga nii suu­re kar­ja­ga on siis­ki oma­ja­gu toimetamist.

Raa­ma­tu­ko­gus on näi­tu­sel ime­pi­si­ke osa Mare leh­ma­kar­jast. Tul­ge ja imet­le­ge, suu ammuuuu­li!
Näi­tus ava­tud 7. juunini.