Öökullid meie toas

8. april­list 31. mai­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Öökul­lid meie toas”.

Näituse "Öökullid meie toas" plakat

Kes küll ei tun­neks öökul­li! Kakud ehk rah­va­pä­ra­se nime­tu­se­ga öökul­lid on läbi aega­de olnud ini­m­ese jaoks vei­di sala­pä­ra­sed olen­did. Pal­ju­des kul­tuu­ri­des on öökull seo­tud tar­ku­se ja hea õnne­ga. Kül­lap on mit­me­te­le usku­mus­te­le kaa­sa aida­nud kak­ku­de val­da­valt öine elu­viis ning tähe­le­pa­ne­li­ku ilme­ga suu­red sil­mad. Neid süm­paat­seid lin­de kohtab loo­duses har­va. Näi­tu­sel on suve­nii­rid öökul­li­dest, mis kuu­lu­vad Sir­je Uut­ma kollektsiooni.