Laseme kevade tuppa

Tapa raamatukogu teenindusosakonnas näitus "Laseme kevade tuppa".

19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Lase­me keva­de tup­pa”.

Näi­tu­sel on esin­da­tud Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud tööd. Lase­me tup­pa keva­det ning pii­lu­me sahv­ris­se, mis on sügi­sest alles.

“Nüüd jät­kub val­gust kõi­gi jaoks
ja tal­ve­tusk su kõr­valt kaob.
Lau­luks suureks süda­mes saab rõõ­mu­raas –
on kevad tul­nud taas!”

Hel­dur Karmo