Muinasjutumetsas

Nätus "Muinasjutumetsas"

10. jaa­nua­rist 10. veebruari­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mui­nas­ju­tu­metsas”.

Näi­tu­sel “Mui­nas­ju­tu­metsas” on väl­jas tore valik Tapa kunst­koo­li õpi­las­te töö­dest, kus näe­me pil­te loo­du­sest, lin­du­dest ja ka sala­pä­ras­te tege­las­te­ga muinasjutumetsast.