Värsked raamatupildid

Näitus "Värsked raamatupildid"

30. augus­tist 5. oktoob­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Värs­ked raa­ma­tu­pil­did”.

Ees­ti raa­ma­tu­kunst­ni­ke uue­mat loo­min­gut tut­vus­tav näi­tus „Värs­ked raa­ma­tu­pil­did“. Ees­ti illust­raa­to­ri­te näi­tu­sel saab näha Katrin Ehr­lic­hi, Kadi Kure­ma, Anne Lin­na­mä­gi, Regi­na Lukk-Toom­pe­re, Vii­ve Noo­re, Ker­tu Sil­las­te ja Cat­he­ri­ne Zari­pi vii­mas­te aas­ta­te töid.