Seenesegadik

Nuputamisnurk "Seenesegadik"

1.–29. sep­temb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Seene­se­ga­dik”.

Met­sa see­ne­le, aauu-aauuu! Kuid enne kum­mi­ku­te ja see­ne­kor­vi järe­le haa­ra­mist tasub raa­ma­tu­ko­gus pisut see­ne­tar­kust kogu­da. Lisaks see­ne­raa­ma­tu­te­le ja ‑mää­ra­ja­te­le leiab raa­ma­tu­ko­gust see­ne­tee­ma­li­se nupu­ta­mise, mida on aega lahen­da­da sep­temb­ri­kuu lõpuni. Õiges­ti vas­ta­nuid ootab oktoob­ris väi­ke üllatus.