Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna näitus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste tööde näitus

5. april­list 29. juu­ni­ni 2023. a kau­nis­ta­vad Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­na sei­nu Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te tööd.

Vär­vi­ki­re­vust ja sil­mailu paku­vad nii joo­nis­ta­tud laamad, kilp­la­sed kui käpik­nu­kud. Juhen­da­jad Renee Aua, Katrin Lee­te ja Liina Kald.