Pildirida

Anne Pikkovi isikunäitus "Pildirida"

8. veebruarist 30. märt­si­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas Anne Pik­ko­vi isi­ku­näi­tus “Pil­di­ri­da”.

Anne Pikkovi isikunäitus "Pildirida"

Möö­du­nud aas­tal või­tis Edgar Val­te­ri nime­li­se illust­rat­sioo­ni­pree­mia oma män­gu­li­se ja ülla­tusi pak­ku­va loo­min­gu eest las­te­raa­ma­tu­il­lust­raa­tor, graa­fi­li­ne disai­ner ja raa­ma­tu­ku­jun­da­ja Anne Pik­kov. Anne Pik­kov kasu­tab üht­vii­si vabalt käsit­si ja ka arvu­til teos­ta­ta­vaid teh­ni­ka­id. Tema kir­ka­vär­vi­lis­test ja isi­ku­pä­ras­test pilti­dest koos­ne­vat näi­tust, mis annab üle­vaa­te kunst­ni­ku vii­mas­te aas­ta­te loo­min­gust, ongi või­ma­lik las­te­osa­kon­nas märt­si lõpuni uudistada.