LEGO 90. Mänguasjad väikestele ja suurtele

Näitus "LEGO 90. Mänguasjad väikestele ja suurtele"

8. augus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “LEGO 90. Män­guas­jad väi­ke­s­te­le ja suur­te­le”.

LEGO tähis­tab 2022. aas­tal on 90. sün­ni­päe­va. Klaas­ka­pi­näi­tu­se­le on too­dud valik LEGO­sid kodu­sest mänguasjakastist.