Suvised lahtiolekuajad Tapa valla raamatukogudes

Pildil Tapa ja Tamsalu raamatukogud

1. juuni – 31. august 2022 ole­me ava­tud:

Tapa Raamatukogu

E–R 11–18 
L 10–15 (ava­tud ainult Ava­lik Internetipunkt)

Raa­ma­tu­kapp ja tagastuskast

Tapal on või­ma­lik raa­ma­tu­id tel­li­da raa­ma­tu­ko­gu peauk­se juu­res asu­vas­se raa­ma­tu­kap­pi, kust saad need kät­te just sinu­le sobi­val ajal.
Tapal saab raa­ma­tu­id lae­nu­ta­da ja tagas­ta­da ka lau­päe­vi­ti raa­ma­tu­ko­gu kõr­val­tii­vas asu­vas internetipunktis.

Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu­de juu­res saab lae­nu­ta­tud raa­ma­tu­id 24/7 tagas­ta­da raa­ma­tu­kas­ti. Lae­na­ja tagas­ta­tud raa­ma­tud tuvas­ta­tak­se vööt­koo­di abil.

Raa­ma­tu­te lae­nu­täht­ae­ga saab piken­da­da helis­ta­des 323 2081, e‑posti teel ja ise­tee­nin­duses RIK­SWE­Bis https://tapa.webriks.ee.

Iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val on raa­ma­tu­ko­gu sule­tud (sise­töö­päev).

Tamsalu Raamatukogu

E, T, N, R 11–18
K 9–16

Assamalla Raamatukogu

E, N 9–17
T, K, R 10–18

04.–24.07.2022 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
15.–28.08.2022 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Jäneda Raamatukogu

E–N 10–18

04.–28.07.2022 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
15.–28.08.2022 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Lehtse Raamatukogu

E–R 10–18

04.–24.07.2022 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
   11. ja 18.07. raa­ma­tu­ko­gu ava­tud 10–18.
15.–28.08.2022 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Saksi Raamatukogu

T 12–19
K 10–18
R 10–15

24.05.–27.06.2022 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Vajangu Raamatukogu

E–R 9–17

04.07.–02.08.2022 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu suletud.

Koh­tu­mise­ni raamatukogus!