Filmifestival “Kino maale” 2021

Filmifestival "Kino maale" 2021

5.–24. oktoob­ri­ni on Tapa raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­fes­ti­vali raa­mes või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühi­män­gu­f­il­me noor­te­le ja täis­kas­va­nui­le. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks.

Fil­mi­saal raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud E‑N 16.00–17.30.

Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.