Kirjandushommik Anti Saarega

Kirjandushommik Anti Saarega

13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga.

Kohtumine Anti Saarega Lehtse raamatukogus

Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­di-lugu­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te autoriga Jäne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le huvilistele.

Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.