Imelised looduse lood

Näitus "Imelised looduse lood"

01.–30. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Ime­li­sed loo­duse lood”.

Loo­dus on meid ala­ti võlu­nud oma ilu ja mit­me­ke­si­su­se­ga. Sar­jas “Loo­duse lood” on ilmu­nud raa­ma­tu­id loo­ma­de, lin­du­de, putu­ka­te, tai­me­de sala­pä­ra­sest elust. Pal­ju põne­vat lugemist!