Juubelinäitus niplispitsidest

Juubelinäitus niplispitsidest Jänedal 2021. a

Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus on 1. juu­nist kuni augus­ti lõpuni 2021. a üle­val jär­je­kord­ne läbi suve kes­tev käsi­töö­näi­tus.

MTÜ Loo­me­töö nip­lis­pit­si klu­bil täi­tub täna­vu 15. tege­vus­aas­ta. Juu­be­li puhul on raa­ma­tu­ko­gus üle­val suve­näi­tus, kus nip­lis­pit­si meist­rid on vaa­ta­miseks väl­ja pan­nud pee­nes teh­ni­kas val­mi­nud tööd: sal­lid, lini­kud, pae­lad, kraed, leh­vi­kud, räti­kud … Näi­tus jääb ava­tuks augus­ti lõpuni.