80 aastat juuniküüditamisest

80 aastat juuniküüditamisest

On täht­päe­vi, mida ei taha tähis­ta­da, kuid mida ei saa unus­ta­da. Täna­vu, 14. juu­nil, möö­dub 80 aas­tat juuniküüditamisest.