Eesti vanasõnad

Näitus "Eesti vanasõnad"

8. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”.

Näitus "Eesti vanasõnad"

Tapa raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”, kasu­ta­tud on kol­laa­ži­ele­men­te. Iga pilt on pika­ajalis­te mõtisklus­te ja sise­vaat­lus­te tulemus.