Värviline taevas Assamallas

Fotonäitus "Värviline taevas Assamallas"

26. jaa­nua­rist 31. mai­ni 2021. a Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus ja 17. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vär­vi­li­ne tae­vas Assa­mal­las”.

Näi­tu­sel koha­li­ku ela­ni­ku pil­dis­ta­tud fotod vär­vi­li­sest tae­vast, eri­ne­va­test pil­ve­dest. Kõik fotod teh­tud Assamallas.