Nukkude imeline maailm

1. veebruarist 13. märt­si­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilm”.

Näitus "Nukkude imeline maailm"

Nukk on olu­li­ne män­gu­kaas­la­ne. Osa nuk­ke paku­vad män­gu­rõõ­mu paa­riks kuuks või aas­ta­ks, kuid on nuk­ke, mida hoitak­se hoo­li­kalt alles. Näi­tu­se­le too­dud nukud on väga stiil­sed, sest nen­de nägu ja rii­ded on detai­li­de­ni läbi mõel­dud. Kol­lekt­sioo­ni oma­nik elab Tam­sa­lus ning on kogu­nud neid nuk­ke juba üle 10 aasta.