Palju õnne!

Raamatuväljapanek "Palju õnne!"

15. jaa­nua­rist 5. veebruari­ni 2021. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pal­ju õnne!”

22. jaa­nua­ril tähis­tab 80 aas­ta juu­be­lit kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Jaan Kaplins­ki. Vaa­da­ta saab tema loo­min­gut nii las­te­le kui täiskasvanutele.