Isemoodi unejutud

7.–29. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Ise­moo­di une­ju­tud”.

Näitus "Isemoodi unejutud" Tapa raamatukogus

Iga­õh­tu­ne une­ju­tu luge­mi­ne las­te­le on tore peretra­dit­sioon, mis paneb punk­ti tegusale päe­va­le ja annab algu­se ilu­sate­le une­nä­gu­de­le. Just ette­lu­ge­mi­sest saab algu­se lap­se side raa­ma­tu­ga, tema luge­mis­hu­vi ning tee iselugemiseni.