[:et]Kriminaalsed lood[:]

[:et]

Tamsalu raamatukogus raamatuväljapanek "Kriminaalsed lood"

29. juu­nist 7. augus­ti­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kri­mi­naal­sed lood”.

Soe suvi on käes ning mida siis suve­lu­ge­miseks lae­nu­ta­da. Kind­las­ti sobib las­te­le sume­da­teks suve­õh­tu­teks min­gi põnev raa­mat, mil­leks on kri­mi­naal­sed lood. Väl­ja­pa­ne­kus on nii ees­ti kir­ja­ni­ke kui ka välis­kir­ja­ni­ke kri­mi­nul­le. Tore­daid lei­de raa­ma­tu­ko­gust ja head luge­mist suvel.