[:et]Viljakas mittemidagitegija. Fred Jüssi 85[:]

[:et]

Pilt väljapanekult "Viljakas mittemidagitegija. Fred Jüssi 85"21. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Vil­ja­kas mit­te­mi­da­gi­te­gi­ja. Fred Jüs­si 85”.

Fred Jüs­si on ees­ti zoo­loog, loo­dus­fo­tograaf ja loo­duse popu­la­ri­see­ri­ja. Oma raa­ma­tu­te ja loo­dus­fo­to­de­ga on ta mei­le tee­ju­hiks, kui­das õppi­da tun­ne­ta­ma loo­dust ja sel­le kau­du ise­en­nast, aitab lah­ti mõtes­ta­da ini­m­ese ja loo­duse sidet.

[:]