[:et]Anne Rudanovski reisijutuõhtu[:]

[:et]

Anne Rudanovski reisijutuõhtuTul­ge 23. jaa­nua­ri õhtul kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se (I kor­ru­se luge­mis­saa­li) osa saa­ma Anne Ruda­novs­ki rei­si­ju­tu­õh­tust ja foto­näi­tu­sest „Seal, kus me koh­tusi­me“, sest on, mida vaa­da­ta, on, mida kuu­la­ta! Koh­tu­mise­ni raamatukogus!

„Vii­ma­se het­ke­ni ei usku­nud ena­mik tut­ta­vaid, et ma lähen­gi ümber­maa­il­ma­rei­si­le. Üksin­da.“ ütleb kõr­ge­ma kuns­ti­koo­li Pal­las õppe­jõud Anne Ruda­novs­ki, kes rän­das poo­le aas­ta­ga ümber maa­il­ma. Et asi veel int­ri­gee­ri­vam oleks, lisa­me, et rei­si võt­tis ta ette pabe­ri pärast.

[:]