[:et]Rahvajutt on vahva jutt[:]

[:et]

17. jaa­nua­rist 21. veebruari­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Rah­va­jutt on vah­va jutt”.

2020. aas­ta on kuu­lu­ta­tud Ees­ti rah­va­ju­tu aas­ta­ks. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kus on vanad head lood, mis kõne­ta­vad igas vanu­ses jutu­nau­ti­ja­id. Miks mit­te neid uues­ti üle luge­da ja noo­re­ma­te­le­gi edasi rää­ki­da. Näi­tus on kau­nis­ta­tud Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te lillevinjettidega.

[:]