[:et]Muhedalt eestlaslik Fred Jüssi[:]

[:et]

Väljapanek "Muhedalt eestlaslik Fred Jüssi"15. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni 2020. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Muhe­dalt eest­las­lik Fred Jüs­si”.

Fred Jüs­si on läbi ja lõh­ki loo­duse­mees. Tema foto­sid võib lõpu­tult vaa­da­ta ja lugusid lõpu­tult kuu­la­ta. 29. jaa­nua­ril tähis­tab ta oma 85. sün­ni­päe­va. Väl­ja­pa­ne­kul saab näha tema loo­dus­fo­to­de raa­ma­tu­id, rei­si­kir­ju ja linnuraamatuid.

[:]