[:et]Kel küüned külmetavad, paneb kindad kätte[:]

[:et]

1.–29. novemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Kel küü­ned kül­me­ta­vad, paneb kin­dad kät­te”.

Novemb­ris on kaks täht­sat vana­rah­va täht­päe­va: mar­di­päev ja kad­ri­päev. Näi­tu­sel on üle­vaa­de sel­lest, kust antud pühad pärit ja mil moel neid ka tähistati.

[:]