[:et]Jäneda 666[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Jäneda 666"
Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jäne­da 666”

11. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus küla esma­mai­ni­mise (1353. a) puhul raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jäne­da 666”.

Väl­ja­pa­ne­kus on  vei­di müs­ti­li­sed lood Jäne­da aja­loost ning raa­ma­tud legen­daar­se­te ja sala­pä­ras­te Jäne­da­ga seo­tud isi­ku­te koh­ta. Samu­ti on väl­jas ladi­na­keel­ne maha­kir­ju­tus ja tõl­ge Root­si Rii­giar­hii­vis hoiul olnud ordu­meist­ri poolt antud kin­ke­kir­jast Tal­lin­na piis­ko­pi­le, mil­le­ga too­na loo­vu­ta­ti tal­le viis adramaad Jäne­da külas.

[:]