[:et]Sõna “aeg” eestlase keeles ja meeles[:]

[:et]

Näitus "Sõna "aeg" eestlase keeles ja meeles"
Näi­tus “Sõna “aeg” eest­la­se kee­les ja meeles”

27. sep­temb­rist 22. novemb­ri­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Sõna “aeg” eest­la­se kee­les ja mee­les”.

Näi­teid sõna “aeg” kasu­tusest ütle­mis­tes, lau­lu­des, liit­sõ­na­des, vana­sõ­na­des. Aja mõõt­mi­ne — kel­la­de näitus.

[:]