[:et]Poku-Taadi sünnipäev[:]

[:et]

Näitus "Poku-Taadi sünnipäev"
Näi­tus “Poku-Taa­di sünnipäev”
Näitus "Poku-Taadi sünnipäev"
Näi­tus “Poku-Taa­di sünnipäev”

2.–28. sep­temb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Poku-Taa­di sün­ni­päev”.

Sel aas­tal tähis­ta­tak­se Edgar Val­te­ri 90. sün­ni­aas­ta­päe­va. Edgar Val­te­rit kut­su­tak­se Poku-Taa­diks. Poku-Taa­di sün­ni­päe­va puhul on väl­jas näi­tus Edgar Val­te­ri raa­ma­tu­test, mil­le ta on ise kir­ju­ta­nud ja ka illust­ree­ri­nud. Näi­tu­sel on väl­ja too­dud ka suur hulk teis­te kir­ja­ni­ke raa­ma­tu­id, mil­le illust­raa­to­riks on Edgar Val­ter. Huvi­ta­vad tege­lased paku­vad avas­ta­mis­rõõ­mu nii las­te­le kui ka nos­tal­giahõn­gu täiskasvanutele.

[:]