[:et]Laste lemmik raamatumaailmas Ilmar Tomusk — 55[:]

[:et]

3.–28. juu­ni­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gud raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Las­te lem­mik raa­ma­tu­maa­il­mas Ilmar Tomusk — 55”.

28. juu­nil saab 55-aas­ta­seks tun­tud las­te­kir­ja­nik Ilmar Tomusk. Tema raa­ma­tu­id ise­loo­mus­tab värs­kus, vai­mu­kus, leid­li­kus ja stiil­sus. Soo­vi­me tal­le pal­ju õnne ning edas­pi­di­seks ikka häid mõt­teid uute raa­ma­tu­te kirjutamisel.

[:]