[:et]Sajandi saarlane — Ivo Linna 70[:]

[:et]

3.–28. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sajan­di saar­la­ne — Ivo Lin­na 70”.

Ivo Lin­nat teavad Ees­tis kõik, ta meel­dib nii noor­te­le kui vana­de­le. Oma liht­sa ja taga­si­hoid­li­ku suh­tu­mi­se­ga on ta pal­ju­de eest­las­te lem­mik ja ees­ku­ju. Ta on olnud laval juba 52 aas­tat, mis on oma­moo­di rekord ja näi­tab tema väge­vat sisu artis­ti­na. Sel aas­tal tähis­tab Ivo Lin­na oma 70 aas­ta juubelit.

[:]