[:et]Mamma Muu[:]

[:et]

6. maist 14. juu­ni­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mam­ma Muu”.

12. juu­nil on 75. sün­ni­päev Root­si las­te­kir­ja­ni­kul Jujja Wies­lan­de­ril. Ta on kir­ju­ta­nud mit­meid lus­ta­kaid ja lõbusaid lugusid leh­mast nime­ga Mam­ma Muu. Sel­lel vär­vi­kal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehak­se pal­ju põne­vat. Roni­tak­se puu­de otsas, loe­tak­se raa­ma­tu­id, kii­gu­tak­se jne.

[:]