[:et]Tunne[:]

[:et]

Minna Poluse näitus „Tunne“29. april­list 7. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tun­ne”.

Kunst­ni­ku, visuaal­se kuns­ti õpe­ta­ja ja kuns­ti­aja­loo­la­se Min­na Polu­se (Akaa, Soo­me) näi­tu­sel „Tun­ne“ saab näha väga eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fotod jne — teos­ta­tud töid. Taie­seid ilmes­ta­vad lood ja legen­did. Esi­me­sel kor­ru­sel on väi­ke sis­se­ju­ha­tus tei­sel kor­ru­sel paik­ne­va­le näi­tu­se põhiosale.

[:]