[:et]2. aprill — rahvusvaheline lasteraamatupäev[:]

[:et]

2. aprill - rahvusvaheline lasteraamatupäev1.–10. april­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “2. aprill — rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev”.

2. april­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Chris­tian Ander­se­ni sün­ni­päe­val tähis­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on muinasjutudieedil.

[:]