[:et]Õpin, mõtlen, mõistan[:]

[:et]

Väljapanek "Õpin, mõtlen, mõistan"9. jaa­nua­rist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Õpin, mõt­len, mõis­tan”.

Möö­du­nud aega­de koo­li teat­mikud, raa­ma­tud ja päe­vi­kud. Mõningaid köi­de­tud loo­me­töid algklassidest.

[:]