[:et]Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased[:]

[:et]Näitus "Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased"

3. det­semb­rist 2018. a kuni 14. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Sala­pä­ra­sus­te maa mui­nas­ju­tud ja tege­lased”.

Sala­pä­ra­sus­te maal juh­tu­vad väga sala­pä­ra­sed tege­vu­sed. Meie nime­ta­me neid mui­nas­jut­tu­deks. Mui­nas­jut­te kir­ju­ta­sid 4.a klas­si lap­sed. Tege­lasi val­mis­ta­sid 4.a tüdrukud.

[:]