[:et]Võluakende taga[:]

[:et]

Näitus "Võluakende taga"19. novemb­rist 2018. a 14. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Võlua­ken­de taga”.

Mis on pei­dus sala­pä­ras­te maja­kes­te võlua­ken­de taga? Tule koha­le, saad tea­da! Maja­ke­sed on val­mis­ta­nud TG 4. klas­si lap­sed õpe­ta­ja Elle KIvi­soo juhendamisel.

[:]