[:et]Liiklusnädal raamatukogus[:]

[:et]

LiiklusnädalAla­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle korrata.

Nimelt saab liik­lus­nä­da­la­ga lii­tu­nud raa­ma­tu­ko­gus pan­na proo­vi­le oma liik­lus­tead­mised ja lahen­da­da vik­to­rii­ni. Osa­le­ma on ooda­tud kõik huvi­li­sed ole­ne­ma­ta east, sest Maan­tee­amet on pan­nud kok­ku eri­ne­vad küsi­mu­sed nii väi­ke­s­te­le las­te­le, suu­re­ma­te­le las­te­le kui täis­kas­va­nu­te­le. Iga lahen­da­ja saab ka väi­ke­se auhin­na ning või­ma­lu­se või­ta loosiauhindu.
Tapa val­las saab liik­lus­vik­to­rii­ni lahen­da­da ja auhin­du või­ta Tapa, Leht­se, Jäne­da ja Tam­sa­lu raamatukogudes.
Tule ja pane oma tead­mised proovile!

[:]