[:et]Tähestik[:]

[:et]

Väljapanek "Tähestik"10. sep­temb­rist 19. oktoob­ri­ni 2018. a  Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Tähes­tik”.

Tähed vapralt kind­las reas, kõi­gil koht on teis­te seas. Oma­näo­li­ne tähes­tik. 4.a klas­si õpi­lased kan­na­vad edasi kunst­nik Lena Reven­ko ideid.

[:]